VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO

časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (ISSN 1337 – 1789)