VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO

časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (ISSN 1337 – 1789)

REDAKCIA


Vedúca redaktorka:  doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mim. prof.
Zástupca vedúceho redaktora: PhDr. Juraj Tihányi, PhD., MPH
Členovia redakčnej rady:

 • MVDr. Dagmar Zeljenková, CSc.
 • prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH
 • prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
 • prof. RNDr. Shubhada Bopegamage, PhD.
 • MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH
 • PhDr. Matej Mucska, PhD., MPH
 • RNDr. Ladislava Wsólová, PhD.
 • MUDr. Ľubica Murínová, PhD.

 • Adresa redakcie časopisu Verejné zdravotníctvo
  Ústav ochrany zdravia
  Fakulta verejného zdravotníctva
  Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

  Limbová 12
  833 03 Bratislava 37
  Slovenská republika


  Poštová priehradka: D02
  Tel.: +421 2 59 370 827

  E-mail: vz.casopis@szu.sk